FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

چگونه درخواست تعمیر گوشی را برای سایت مارگون بفرستیم

محصولی مد نظر خودم را در سایت مارگون پیدا نمیکنم

چگونه اطلاعات محصولی که سفارش دادم را ببینم؟

در فهرست اصلی سایت موبایل در تب خدمات مشتریان، گزینه حساب کاربری را بزنید.

از پنل سمت راست حساب کاربری گزینه سفارشات من را بزنید و سفارشات شما نمایش داده می شود